afghanistan-forex

داده های تورمی آمریکا روز چهارشنبه منتشر می شوند!

یکشنبه 18 ثور 1401
هفته گذشته شاهد نوسانات شدیدی در دالر آمریکا بودیم. همه نگاه‌ها به نشست فدرال رزرو آمریکا بود. بانک مرکزی آمریکا هم طبق انتظارات نرخ بهره را نیم درصد بالا برد.

سقف افزایش نرخ بهره آمریکا در هر جلسه ۰٫۵۰ درصد است!

فدرال رزرو نرخ بهره را ۰٫۵۰ درصد افزایش داد، اما رئیس فدرال رزرو آمریکا در ادامه گفت که خبری از افزایش ۰٫۷۵ درصدی نرخ بهره نخواهد بود. به همین دلیل با تضعیف انتظارات نرخ بهره‌ای بازار، دالر آمریکا هم تضعیف شد.

اما در نهایت بازار به این نتیجه رسید که سیاست‌های انقباضی آمریکا ادامه دارد. نه تنها فدرال رزرو آمریکا در نشست‌های بعدی نرخ بهره را بالا خواهد برد، بلکه اوراق قرضه نزد بانک مرکزی هم با سرعت ۴۷٫۵ میلیارد دالر در ماه به فروش خواهند رسید.

شاخص بهای مصرف‌کننده آمریکا یا CPI

در هفته پیش رو، همه نگاه‌ها به داده‌های تورمی آمریکا خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد تورم آمریکا از ۸٫۵ درصد به ۸٫۱ درصد کاهش یابد. همچنین شاخص خالص تورم یا Core CPI هم به احتمال زیاد از ۶٫۵ درصد به ۶٫۱ درصد پایین آمده است. هر چند که نرخ رشد تورم آمریکا شاید پایین آمده باشد، اما هنوز هم از هدف تورمی ۲ درصد فدرال رزرو فاصله زیادی دارد.

بایستی توجه داشت که اگر نرخ رشد تورم آمریکا بر خلاف پیش‌بینی‌ها بالا آمده باشد، جریانات ریسک گریزی بازار هم تشدید خواهند شد و دالر دوباره تقویت خواهد شد.

سخنرانی مقامات فدرال رزرو مهم است!

در هفته آینده سخنرانی مقامات فدرال رزرو آمریکا را هم در پیش رو داریم. سخنرانی مقامات فدرال رزرو آمریکا می‌تواند به انتظارات نرخ بهره‌ای بازار شکل دهد. تقویت انتظارات نرخ بهره‌ای از دالر حمایت خواهد کرد. در مقابل اگر مقامات از عدم نیاز به افزایش سریع نرخ بهره حرف بزنند، دالر آمریکا تضعیف خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *