afghanistan-forex

درباره افغانستان فارکس

افغانستان فارکس یک مجموعه تخصصی در حوزه بازار های مالی و بین المللی است که از مهمترین زمینه فعالیت این مجموعه ارائه آموزش، تحلیل های بنیادی و تخنیکی ، اخرین اخبار بروکر ها و بررسی از فعالیت و عملکرد بروکرها در مارکت افغانستان میباشد.

ما سعی داریم که این خدمات را برای اولین بار به شکل تخصصی و بصورت حرفه ای در این زمینه ارائه نمایم.

تلاش ما بر این است که جامعه افغانی دانش کافی و لازم جهت فعالیت در بازار های مالی کسب نمایند برای این منظور ما مقالات و موارد آموزشی را معتبر ترین منابع خارجی گرفته و ترجمه کرده در اختیاری شما قرار میدهیم همچنان تیم تخصصی ما همواره کوشش کرده که اندوخته ها و تجارب خود را رایگان در اختیار شما قرار داده و دانش کافی و لازم کسب نماید.

افغانستان فارکس معتبر ترین پایگاه آموشی و خدمات بازار های مالی در افغانستان