afghanistan-forex

فارم سلب مسئوولیت  و افشای ریسک و قراردادهای افتتاح حساب

سلب مسئوولیت از ریسک ناشی از انجام معاملات در بازار های مالی (جهانی) به معنی اطلاع رسانی و آگاهی  دادن جهت میزان ریسک مالی انجام تبادلات ارزی به اشخاص است که در صدد انجام این معاملات هستند.

قبل از اینکه وارد این بازار (بازار های مالی ) شوید دانش کافی و لازم و تجربه مناسب کسب کنید بعدا اقدام به سرمایه گذاری کنید.

انجام معاملات در بازار های مالی (ارزهای خارجی) ممکن است به ایجاد ضرر های بزرگ و حتی از دست رفتن کل سرمایه گردد، از انجام اینگونه معاملات تنها باید در چهارچوب پذیرش و قبول ریسک سرمایه گذاری صورت گیرد.

قویآ توصیه میشود کسانیکه قصد ورود و انجام به معاملات ارزهای خارجی را دارند تمامی جوانب این بازار را مطالعه نمایند تا به درک روش، مشخص و صحیح از میزان ریسک انجام معاملات ارز دست یابند.

نظرات و تحلیل های که در باره حرکت بازار از سایت افغانستان فارکس نشر و ارائه میگردد ضرورتآ دقیق و صحیح نبوده و با توجه به ماهیت بازر معاملات ارز نمیتوان صحت این اطلاعات را تضمین کرد.

لذا استفاده از آن برای انجام معاملات و نتیجه ناشی از آن که  توسط مشتری و یا شخص ثالث که به سایت دسترسی داشته را به هیچ وجه نمی پذیرد و مسئوولیت در قبال آن ندارد.

افتتاح حساب معاملاتی و یا هرگونه همکاری دیگر که با هر یک از بروکر های معرفی شده توسط افغانستان فارکس   مستلزم به معنای قبول شرایط و ضوابط موافقتنامه بروکر مورد نظر میباشد.

افغانستان فارکس در روند افتتاح حساب فقط نقش مشاور را داشته و هیچگونه مسئولیتی بابت عملکرد بروکر های مذکور را نخواهد پذیرفت.

علاوه برآن هیچگونه مسئولیتی را در خصوص ضررها ویا از دست رفتن فرصت های معاملاتی که در نتیجه اختلال در ارتباط انترنیت رخ میدهد و یا بروز مشکلات فنی که باعث شود نرم افزار معاملاتی غیر قابل دسترس گردد به عهده نمی گیرد.

مسئولیت درک کامل شرایط معاملاتی و مقررات اداری بروکر طرف همکاریی صرفا متوجه افتتاح کننده حساب معاملاتی میباشد.

جهت در یافت و مشاور آخرین نسخه قرار داد های افتتاح حساب بیانیه های ریسک  و مقررات معاملاتی بروکر مورد نظر مشتریان وب سایت بروکر و یا بخش پشتیبانی بروکر مراجعه نمایند.