افغانستان فارکس

نظرات مهم رئیس فدرال رزرو ریچموند – Barkin

چهارشنبه 21 ثور 1401

بارکین گفته که وقتی نرخ بهره آمریکا به سطوح نرمال رسید، می‌توان در رابطه با کشیدن ترمز اقتصاد آمریکا تصمیم‌گیری کرد. منظور از کشیدن ترمز رشد اقتصادی، افزایش نرخ بهره با هدف کنترل سرعت رشد اقتصادی و تورمی است. او معتقد است که همه چیز به نرخ رشد تورم بستگی دارد. او تأکید کرده که سیاست‌های پولی فدرال رزرو باعث رکود اقتصادی نخواهند شد.

بارکین گفته که فدرال رزرو باید تورم را کنترل کند. “رشد تورم باید به هدف تورمی فدرال رزرو برسد، تا رشد اقتصادی با اشتغال کامل تثبیت شود. تقاضای کل اقتصاد آمریکا قوی است.”

سلب مسئولیت و افشای ریسک

کلیه آموزش‌ها، تحلیل‌ها و مطالب دگر معاملاتی ارایه شده در سایت  افغانستان فارکس صرفا جنبه مطالعاتی داشته و نظر شخصی تیم تحلیلی این سایت میباشد و معیار برای خرید و فروش شما نباشد لذا سایت افغانستان  فارکس  ضرر و زیان احتمالی ناشی از استفاده آنها در انجام معاملات ، هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

©تمام حقوق برای سایت افغانستان فارکس محفوظ میباشد 2020 -2021